Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Regulamin serwisu king-toner.pl

UWAGA
Z przyczyn technicznych od dnia 6.12.2018r aż do odwołania wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością sklepu internetowego: King-toner.pl wymienione w wszystkich punktach w poniższym regulaminie przejmuje firma Amax S.C. NIP: 9562330931

Dane administratora:
Amax S.C.
ul.Kościuszki 25
87-100 Toruń
Tel: 56 675 00 80
NIP: 9562330931

Adres do korespodencji:
Amax S.C.
ul.Kościuszki 25
87-100 Toruń
Tel: 56 675 00 80

Dane do przelewu:
Amax S.C.
ul.Kościuszki 25
87-100 Toruń
Nr. konta: 25 1050 1979 1000 0092 5085 4644
ING Bank Śląski o/Toruń

Dane do wysyłek reklamacyjnych:
Amax S.C.
ul.Kościuszki 25
87-100 Toruń
Tel: 56 675 00 80

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO").
RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie, zajmie to tylko chwilę.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Wielobranżowa AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża.
 • Dane osobowe przetwarzane są tylko w celach związanych z działaniami Klienta w obrębie naszego Sklepu Internetowego oraz działalności sklepu stacjonarnego w szczególności:
  • składaniem zamówień na towary,
  • późniejszą obsługą złożonych zamówień.
  • odpowiedzi na pytania
  • w celu zawarcia umowy handlowej, obsługi serwisowej
  • w zakresie niezbędnych do wykonywania umów i zobowiązań
 • Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży i udzielonej gwarancji w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Po tym czasie wszelkie dane są bezpowrotnie usuwane.
 • Dane osobowe Klientów posiadających konto w naszym Sklepie Internetowym są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży towarów.
 • Mają Państwo prawo do wglądu, edycji i usuwania swoich danych osobowych, jak również prawo do całkowitego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (prawo do zapomnienia).
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organów nadzorujących (PUODO), jeżeli uznają, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z udzielonymi zgodami.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Nienijszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014, a jego treść udostępniona jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku, w dowolnej chwili ze strony sklepu internetowego

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://king-toner.pl prowadzony jest przez Firmę Wielobranżową AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża, zarejestrowaną pod nr NIP 8792474863 oraz nr REGON 341454961.

Dane kontaktowe:

 • e-mail: sklep@king-toner.pl
 • tel.: 56-675-00-80

 • Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej: http://king-toner.pl
  • Konsument nie może zrzec się praw, przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.
 • Warunki zawierania umowy sprzedaży
  • Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  • Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego www.king-toner.pl przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
  • Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod:
   • formularz zamówienia w sklepie internetowym
   • telefonicznie, pod numerem 56-675-00-80
   • poprzez e-mail: sklep@king-toner.pl
  • W celu realizacji zamówienia prosimy o podanie następujących danych:
   • imię i nazwisko zamawiającego
   • nazwa i dane firmy w przypadku zakupów przez osoby prawne
   • adres dostarczenia przesyłki
   • adres e-mail
   • numer telefonu
  • Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatki.
  • O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
  • Po złożeniu przez Konsumenta zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy na adres e-mail Konsumenta wraz z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia oraz potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Sposoby płatności za Towar
  • Konsument może wybrać następujące formy płatności za Towar:
   • przedpłata, przelewem na konto bankowe
   • za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki
   • gotówka przy odbiorze w sklepie stacjonarnym firmy.
  • Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
   ING Bank Śląski o/Toruń: 79 1050 1979 1000 0091 3786 7975
 • Terminy płatności za Towar
  • W przypadku wyboru płatności ,,przelew bankowy", Konsument jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  • W przypadku ,,płatności za pobraniem", płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.
  • W przypadku wybrania płatności ,,odbiór osobisty", Towar można odebrać w siedzibie firmy Firma Wielobranżowa AMTW ul.Górna 9,Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża. Przy odbiorze osobistym Konsument nie ponosi żadnych kosztów dostawy.
 • Sposoby dostawy
  • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przekazanie Towaru za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników:
   • Poczta Polska S.A. w tym usługi Pocztex
   • DPD Polska
  • Wybór sposobu dostawy jest dokonywany przez Konsumenta w trakcie składania zamówienia.
  • Dostawa Towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wysyłamy za granicę.
 • Termin dostawy
  • W przypadku wybrania przewoźnika Kurier DPD dostawa Towaru odbywa się w ciągu do 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi. W przypadku wybrania przewoźnika Poczta Polska dostawa Towaru dla przesyłek priorytetowych odbywa się w ciągu do 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi w strefie A oraz B. W przypadku wybrania przewoźnika Poczta Polska dostawa Towaru dla przesyłek ekonomicznych odbywa się w ciągu do 5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi w strefie A oraz B. Dla przesyłek Pocztex 48H termin dostawy wynosi do 2 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.
 • Koszty dostawy
  • Dostawa Towaru do Konsumenta jest odpłatna. Sprzedawca może w ramach promocji udostępnić bezpłatną dostawę lub obniżyć jej wysokość. Stosowna informacja dostępna jest na stronie Sklepu internetowego na karcie danego produktu jak i w trakcie składania zamówienia.
  • Cennik dostawy:
   • Poczta Polska
    • przesyłka ekonomiczna - 11 zł
    • przesyłka priorytetowa - 14 zł
    • przesyłka ekonomiczna za pobraniem - 16 zł
    • przesyłka priorytetowa za pobraniem - 18 zł
   • Kurier DPD Polska
    • przesyłka kurierska - 15 zł
    • przesyłka kurierska za pobraniem - 19 zł
   • Pocztex
    • przesyłka przedpłata 48h - 9,99 zł
    • przesyłka pobraniowa 48h - 12.99 zł
 • Reklamacja
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
  • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
  • Reklamację można złożyć w następujący sposób:
   • pisemnie na adres Sprzedawcy: F.W. AMTW ul.Górna 9,Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@king-toner.pl
   • telefonicznie pod numerem: 56-675-00-80
   • osobiście w sklepie stacjonarnym: F.W. AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża
  • Reklamacja powinna zawierać:
   • imię i nazwisko Konsumenta,
   • nazwę Towaru oraz datę zakupu,
   • datę wystąpienia wady,
   • opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
   • żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 • Prawo odstąpienia od umowy
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
  • Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
   • w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@kin-toner.pl
   • drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: F.W. AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża
   • osobiście w sklepie stacjonarnym: F.W. AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża
  • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy formularza. Wzór formularza dostępny jest na stronie Sklepu internetowego king-toner.pl. w punkcie IX. 4.1 Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe.
  • Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.
  • Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
   • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
    • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,
   • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym www.king-toner.pl.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
  • Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy: F.W. AMTW ul.Górna 9, Nowa Chełmża, 87-140 Chełmża
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
   • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
   • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   • zawartej w drodze aukcji publicznej,
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  • Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
  • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
  • Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
  • Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
  • Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 • Dane osobowe
  • Sprzedawca przetwarza dane osobowe Konsumenta tylko i wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę z Konsumentem.
 • Postanowienia końcowe
  • Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
   • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
   • ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
   • zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
   • zmiany sposobu i terminów zapłaty,
   • zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
  • Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej e-mail Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
  • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
  • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r
  • Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nie odpłatnie za pośrednictwem witryny king-toner.pl
Pozytywne opinie klientów
Aktualności
Najnowsze zamienniki oryginalnych tuszy HP 304XL kolor N9K07AE oraz HP 304XL czarny N9K08AE do drukarki HP Deskjet 2620

Tusze zastępcze do drukarek HP Deskjet 2620, HP Deskjet 2630, HP Deskjet 3720, HP Deskjet 3722, HP Deskjet 3730


Wydajny toner zastępczy Brother TN-1090 TN1090 do drukarki Brother HL-1222WE, Brother DCP-1622WE

Jak oszczędzać to tylko z tonerami wysokiej jakości. Czyste wydruki doskonała czerń.


Niezawodny toner zastępczy HP Q2612A do laserowych drukarek HP 1010, HP 1012, HP 1015, HP 1018, HP 1020, HP 1022, HP 3015, HP 3020, HP 3030, HP 3050, HP 3052, HP 3055, HP M1005, HP M1319

Dopracowany do perfekcji, idealne czarne wydruki, odcienie szarości, wydajność do 3000 tysięcy stron, to ideał wśród tonerów zastępczych HP 12A...


Porady
Nowe urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 3775 oraz HP DeskJet Ink Advantage 3785 z wydajnymi tuszami HP 652 F6V25AE, F6V24AE. Czy warto kupić do domowego użytku.

Drukarki HP DeskJet Ink Advantage 3785 oraz HP DeskJet Ink Advantage 3785 na tusze HP 652 czarny F6V25AE oraz HP...


Co kupić od HP. Nowe laserowe drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne HP.

Na przełomie roku 2016 i 2017 HP wprowadziło zupełnie nową serię laserowych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych oraz kolorowych.


Jak wymienić tusz (atrament) w drukarce Brother?

Wymiana atramentów w drukarkach Brother przebiega bardzo szybko.